Bestyrelse / Referat / Regnskab

Grundejerforeningen Fjordnær

Bestyrelse

Formand: Bjarke Bentsen

Bjarke er formand i Grundejerforeningen Fjordnær. 

Har siden d. 23. April 2016 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Alfa 9.

 

Kontaktes på:

mobil: 29867768

Kasserer: Arne Sørensen

Arne er kasserer i Grundejerforeningen Fjordnær.

Har siden 14. April 2018 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Delta 12.

 

Kontaktes på:

mobil: 61782950

Sekretær: Jette Sjørslev Galsgaard

Jette er sekretær i Grundejerforeningen Fjordnær.

Har siden d. 27. April 2019 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Delta 16.

 

Kontaktes på:

mobil: 93871787

Medlem: Kurt Nielsen

Kurt er bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Fjordnær.

Har siden d. 27. April 2019 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Delta 4.

 

Kontaktes på:

mobil: 40402131

     Seneste nyt d. 26/5-2020

   

  • Indkaldelse til generalforsamling        - se nyheder


  • Husk at give besked hvis din mailadresse ændres.

 

 Hjertestarter - ophængt Skuldbølvej 7, 6893  Hemmet (containerpladsen).

 se billeder - se nyttige links

Arbejdsdag:


Lørdag d. 26. september 2020 kl. 10-12


Sted: Legepladsen


Generalforsamling:


Lørdag d. 20 Juni 2020 kl. 10


Sted: Hemmet Strand Lejren


OBS. Forslag til behandling på næste generalforsamling skal indgives til bestyrelsen inden d. 20. marts 


Sæt X i kalenderen.


Suppleant Ingrid Høgh

Ingrid er suppleant i Grundejerforeningen Fjordnær.

Sommerhus: Beta 8.

Revisor Peter Grevsen

Peter er revisor i Grundejerforeningen Fjordnær.

Sommerhus: Delta 9.