Bestyrelse / Referat / Regnskab

Grundejerforeningen Fjordnær

Bestyrelse

Formand: Bjarke Bentsen


Siden d. 23. April 2016 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Alfa 9.

 

Kontaktes på:

mobil: 29867768

Sekretær: Jette Sjørslev Galsgaard


Siden d. 27. April 2019 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Delta 16.

 

Kontaktes på:

mobil: 93871787

Kasserer: Arne Sørensen


Siden 14. April 2018 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Delta 12.

 

Kontaktes på:

mobil: 61782950

Medlem: Kurt Nielsen


Siden d. 27. April 2019 været i bestyrelsen.

Sommerhus: Delta 4.

 

Kontaktes på:

mobil: 40402131

     Seneste nyt d. 26/9-2020

   


  • Husk at give besked hvis din mailadresse ændres.

 

 Hjertestarter - ophængt Skuldbølvej 7, 6893  Hemmet (containerpladsen).

 se billeder - se nyttige links

Suppleant Ingrid Høgh


Sommerhus: Beta 8.

Revisor Peter Grevsen


Sommerhus: Delta 9.

Arbejdsdag:


Forår 2021: endelig dato ikke fastlagt.


Sted: Legepladsen


Generalforsamling:


2021: endelig dato ikke fastlagt


Sted: ikke fastlagt


OBS. Forslag til behandling på næste generalforsamling skal indgives til bestyrelsen inden d. 20. marts 


Sæt X i kalenderen.